прецизна медицина
Персонализирани възможности за лечение за по-добра борба с рака

Никой рак не е еднакъв, затова и плановете за лечение не трябва да бъдат същите

прецизна медицина използва най-модерните тестове за молекулярно профилиране, които скринират индивидуалната ДНК на всеки тумор

прецизна медицина

прецизна медицина

Оптимизирани
лечения на рака

Генетичните данни идентифицират оптималния подход за тумора на всеки индивид

По-добри медицински резултати

Подобрена обща преживяемост и преживяемост без прогресия спрямо стандартното лечение

Подобрено качество
на живот

Целевите терапии намаляват страничните ефекти и избягват ненужните лечения

Новите разработки в лечението на рака напредват, но достъпът на пациентите до тях често е ограничен, сложен и скъп.

Във Further ние сме на мисия да променим това с новия си продукт за Прецизна Медицина при рак.

Logo Precision Cancer Care

Просто

Опростява сложното лечение, като включва най-новите медицински постижения, техники и опит

Персонално

Нашият експертен екип придружава пациента и семейството му по време на целия път на лечението

Достъпно

Облекчава финансовата тежест на рака и улеснява достъпа до скъпоструващо лечение на приемпливи цени

Какво е Precision CancerCare™
и как работи?

Достъп до най-модерните лаборатории в света и прецизна медицина експерти за молекулярно профилиране на рака и доклад за експертно медицинско мнение.

Индикация за лечение чрез терапии, оптимизиращи ефективността и терапевтичните ползи, както и пълно напътствие и сътрудничество с лекуващия онколог.

Ако няма налично одобрено лечение, пациентът ще бъде включен, ако отговаря на условията, в съответните клинични изпитвания, включително подкрепа при записване и организиране на пътуването.

Когато се открие наследствена мутация, членовете на семейството на пациента ще бъдат изследвани за наличието на мутацията, за да може да се предостави подходящо генетично консултиране.

Нашето пълно решение осигурява цялостно лечение в чужбина във водещи световни онкологични центрове, включително всички пътни приготовления и разходи.

Вижте видеото за повече информация

Ние си партнираме със застрахователи, работодатели и дистрибутори, за да предложим това глобално решение с висока стойност и голямо въздействие на техните клиенти и служители.

За повече информация попълнете формуляра и ще се свържем с Вас.    Further е световен лидер в проектирането и разработването на специализирани, иновативни застрахователни решения за сериозни заболявания, ускорявайки достъпа без граници до точната медицинска експертиза в точното време.

    НАЙ-ДОБРАТА ГРИЖА В СВЕТА, ДОСТЪПНА ЗА МНОГО, НЕ ЗА МАЛЦИНА

    ПОДОБРЕНИ МЕДИЦИНСКИ РЕЗУЛТАТИ И ПРЕЖИВЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТА

    ДОСТЪПНИ, УСТОЙЧИВИ И СПРАВЕДЛИВИ РЕШЕНИЯ