Precisionsmedicin
Individbaserade behandlingsalternativ för att bättre kunna bekämpa cancer

Ingen cancer är densamma, därför ska inte heller behandlingen vara det

Precisionsmedicin använder de mest avancerade testen för molekylär profilering som screenar varje tumörs individuella DNA

Precisionsmedicin

Precisionsmedicin

Optimerade cancerbehandlingar

Genetiska data identifierar den optimala metoden för varje individs tumör

Bättre medicinska resultat

Förbättrad total överlevnad och progressionsfri överlevnad jämfört med vanlig behandling

Förbättrad livskvalitet

Riktade terapier reducerar biverkningar och undviker onödiga behandlingar

Utvecklingen av cancerbehandlingar går snabbt framåt men patienternas tillgång till dem är ofta begränsad, komplicerad och dyr.

Vi på Further har bestämt oss för att ändra på det med vår nya precisionsmedicinprodukt mot cancer.

Logo Precision Cancer Care

Enkelt

Förenklar en krånglig vårdresa och utnyttjar de senaste medicinska framstegen, teknikerna och expertisen

Personligt

Vårt expertteam är med patienten och familjen under hela behandlingen

Rimlig kostnad

Minskar cancerns ekonomiska börda och underlättar tillgång till dyr behandling för ett rimligt pris

Vad är Precision CancerCare™
och hur fungerar det?

Tillgång till de mest avancerade laboratorierna i världen samt experter i precisionsmedicin för molekylär profilering av cancer och medicinska expertutlåtanden.

Behandlingsindikation för terapier som optimerar effektivitet och terapeutiska fördelar samt fullständig vägledning och samarbete med den behandlande onkologen.

Om ingen godkänd behandling är tillgänglig kommer patienten att matchas, förutsatt att kriterierna uppfylls, med relevanta kliniska prövningar inklusive hjälp med inskrivning och researrangemang.

Om en ärftlig mutation upptäcks kommer patientens familjemedlemmar att testas för förekomst av mutationen så att lämplig genetisk rådgivning kan erbjudas.

I vår heltäckande lösning som omfattar hela processen i andra länder på världsledande cancerkliniker, ingår alla researrangemang och kostnader.

Se videon för mer informatio

Vi samarbetar med försäkringsgivare, arbetsgivare och distributörer för att kunna erbjuda denna förstklassiga, effektiva globala lösning till deras kunder och anställda.”

För mer information, fyll i formuläret så kontaktar vi dig.    Further är världsledande inom utformning och utveckling av specialiserade, innovativa försäkringslösningar för allvarliga sjukdomar, som ökar gränsöverskridande tillgång till rätt medicinsk expertis, vid rätt tidpunkt.

    Vård i världsklass, åtkomlig för många, inte bara några få

    Förbättrade medicinska resultat och patientupplevelser

    Hållbara och rättvisa lösningar till ett rimligt pris